Tilrettelagt opplæring

Stavanger katedralskole arbeider for et inkluderende læringsmiljø faglig og sosialt tilknyttet skolens fellesskap. Skolens mål er å gi elevene likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av forutsetninger.

Individuelt tilrettelagt opplæring

Elever som har behov for individuelt tilrettelagt opplæring vil helt eller delvis være tilknyttet klasse, gruppe og verksted eller annen praktisk arena. Hovedmålet med opplæringen er å gi en individuell tilrettelagt opplæring som fører til en sluttkompetanse som kan benyttes i arbeids- og samfunnsliv.