- Dugnadsånden tenner håp i krisen

Skummelt virus som ikke bare fører død og elendighet med seg. (Bilde: NHI.no)

Solidaritet. Takknemlighet. Forståelse. Dette er følger av koronatiltakene, ifølge to katedralskoleelever.

*En felles dugnadsånd driver oss fremover, og den gjør at vi ikke har mistet håpet ennå.

*De inngripende korona-tiltakene i arbeidslivet var avgjørende for å redde samfunnet, og ikke minst, for å redde liv.

Slik lyder to av konklusjonene i en spørreundersøkelse Ingrid Røyland i klasse 2STB har gjennomført i faget sosiologi med Margrethe Aas Johnsen som lærer. Ingrid lagde en forskningsrapport ut fra denne problemstillingen: "Hva skjer når arbeidet blir byttet ut med korona-tiltak?".

Intervjuer

 

Ingrid Røyland

 

 

 

Ingrid intervjuet en statsansatt med hjemmekontor, en som var blitt permittert fra flybransjen og en som arbeider i helsetjenesten. Selv om de var vidt  forskjellige i arbeidslivet, kunne de tre enes om at krisetiltakene var nødvendige.

 

 

 

 

Kristina Knudsen Gjerde

 

 

 

 

 

 

Kristina Knudsen Gjerde (2STD) utførte en lignende undersøkelse i faget sosiologi. Problemstillingen hennes lød slik: «Hva viser koronasituasjonen om arbeidets funksjoner i samfunnet, og blir de sentrale menneskelige behov tilfredsstilt slik arbeidssituasjonen er nå?»

Kristina intervjuet tre personer om dette; to i en såkalt samfunnskritisk jobb, mens den tredje er delvis permittert grunnet krisen.

Arbeidet er nødvendig for å holde samfunnet i gang, men også for at individet skal få tilfredsstilt sine sentrale menneskelige behov, konkluderer Kristina.

Godt rustet

- Norge er godt rustet til å takle koronakrisen, takket være skatteinntektene og Oljefondet. Dessuten har krisen medført en sterkere solidaritet og takknemlighet blant folk, noe som sannsynligvis kommer til å vedvare i tiden fremover, sier hun.

 

 

 

Kenneth Tran

 

Margrethe Aas Johnsen er også norsklærer, og hun ba elevene i 1STC skrive en kreativ tekst med utgangspunkt i koronakrisen. Det fikk Kenneth Tran til å skrive en tekst med en overraskende og munter vending, etter mønster av hva storebroren hadde gjort tidligere, i et arbeid som handlet om noe ganske annet.

 

 

 

Alma Hovda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga lyd

Noen av Kenneths klassekamerater i 1STC grep ikke bare til pennen, men også til mikrofonen. Alma Hovda Holter snakker her om den merkelige, innestengte våren. "Aldri før har en tur ut med søppelet vært mer lidenskapelig"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurora Kallevåg

 

 

Skritteller

Aurora Kallevåg forteller at skrittelleren hennes viser 2000 pr. dag. I normale tider går hun fem ganger så mye.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Huse

 

Stresssss

Mathias Huse stresser, samler sammen tingene og springer. Så blir han avbrutt av en...