Studiespesialisering

Ønsker du å studere på høyskole eller universitet? Da er studiespesialisering for deg. Du kan velge mellom realfag og språk- og samfunnsfag.

Hvorfor velge studiespesialisering? 

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

  • matematikk og andre realfag
  • historie, politikk og psykologi
  • språk
  • andre teoretiske fag

Du bør være

  • interessert i å arbeide med teoretiske fag
  • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
  • interessert i å skrive eller regne
  • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no

Hvorfor velge Stavanger katedralskole?

 

Lærer i samtale med elever i klasserom - Klikk for stort bilde

 Stavanger katedralskole kan tilby deg det som er viktigst i skolen: Et aktivt og sosialt elevmiljø og tett oppfølging fra lærerne dine. Her vil du oppleve et læringsmiljø hvor alt ligger til rette for at du skal kunne nå målene dine, samtidig med at du trives og har det gøy med medelevene dine, midt i Stavanger sentrum.

 

Skolen har en bred meny av fag, både innenfor realfag og språk/samfunnsfag. Flere av fagene vi tilbyr, finner du faktisk ikke på så mange andre skoler, verken i Rogaland eller landet ellers. Informasjon om fagvalg og hvilke fag som tilbys inneværende skoleår finner du på vilbli-siden til skolen.

 

Elever arbeider medfag i fysikksalen - Klikk for stort bilde

 Vårt mål er at du skal være best mulig rustet for overgangen til videre studier. Vi har faglig sterke lærere og legger vekt på å gi elevene trening i akademisk skriving. Dette gir gode resultater både på videregående og senere i studieløpet. Tidligere elever melder ofte tilbake at overgangen til høyere utdanning har vært naturlig og uproblematisk for dem. Mange av dem kommer tilbake på besøk etter at de er ferdige som elever. Vi tar det som et godt tegn!

Søke skoleplass

Første året - Vg1  

Du går på skole i tre år, og du må ha både fellesfag og programfag i løpet av de tre årene. På Vg1 er alle fagene fellesfag, men du velger hvilket fremmedspråk (nivå II) og hvilken type matematikk du vil ha. Det er 30 timer i uken med undervisning i ulike fag.


Andre året - Vg2

På Vg2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, velger du tre ulike programfag, der minst to må være innenfor ditt programfagsområde. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

På Vg2 må du ha minimum ha 30 timer for å få godkjent vitnemål.

Tredje året - Vg3

 På Vg3 fortsetter du med to av programfagene du valgte som fordypning på Vg2. I tillegg står du fritt til å velge et tredje programfag. 
Du har totalt 30 timer undervisning per uke.

 

Veien videre

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. 

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag.  

Du finner søknadsfrister og - krav på samordnaopptak.no