Studiespesialisering

Elever samarbeider over datamaskiner - Klikk for stort bildeØnsker du å studere på høyskole eller universitet? Da er studiespesialisering for deg. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Hvorfor velge studiespesialisering? 

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

  • matematikk og andre realfag
  • ledelse og økonomi
  • historie, politikk og psykologi
  • språk
  • andre teoretiske fag

Du bør være

  • interessert i å arbeide med teoretiske fag
  • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
  • interessert i å skrive eller regne
  • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no

Hvorfor velge Stavanger katedralskole?

Arabisklærer underviser og skriver på tavla - Klikk for stort bildeTilbudet kan variere fra år til år. Informasjon om fagvalg og hvilke fag som tilbys inneværende skoleår finner du på vilbli-siden til skolen.

Spesielle tilbud:

Skolen har utstrakt samarbeid med kulturinstitusjoner i Bjergsted kulturpark, byen og regionen.

Uansett hva du velger, er vårt mål at du skal være best mulig rustet for overgangen til videre studier. Vi har faglig sterke lærere og legger vekt på å gi elevene trening i akademisk skriving. Dette gir gode resultater både på videregående og senere i studieløpet.

Tidligere elever melder ofte tilbake at overgangen til høyere utdanning har vært naturlig og uproblematisk for dem. Skolen samarbeider dessuten med en rekke institusjoner for å gi elevene innblikk i og erfaring med hvordan teorifagene brukes i yrkeslivet.

Oversikt over karaktersnitt/poenggrense  ved inntak foregående skoleår, finner du på vilbli.no

Søke skoleplass

Første året - Vg1  

Du går på skole i tre år, og du må ha både fellesfag og programfag i løpet av de tre årene. På Vg1 er alle fagene fellesfag, men du velger hvilket fremmedspråk og hvilken type matematikk du vil ha. Det er 30 timer i uken med undervisning i ulike fag.

vg1


Andre året - Vg2

På Vg2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, velger du tre ulike programfag, der minst to må være innenfor ditt programfagsområde. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

På Vg2 må du ha minimum ha 30 timer for å få godkjent vitnemål.

vg2

Tredje året - Vg3

 På Vg3 fortsetter du med to av programfagene du valgte som fordypning på Vg2. I tillegg står du fritt til å velge et tredje programfag. 
Du har totalt 30 timer undervisning per uke.

vg3

 

Veien videre

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. 

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag.  

Du finner søknadsfrister og - krav på samordnaopptak.no

Til toppen