Til rådgivere i ungdomsskolen

Her finner du informasjon om våre tilbud som du kan bruke når du veileder elevene før søknadsfristen 1. mars. 

Stavanger katedralskole er en av landets eldste skoler. Vi tilbyr to studieforberedende linjer, studiespesialisering ved tradisjonsrike Kongsgård og musikk, dans og drama lokalisert i Kulturparken i Bjergsted.

Visste du...

 • At vi på Vg2 og Vg3 har 50 elever på SSØ, 75 elevplasser på realfag og 60 elevplasser på MDD?
 • At ST-klassene kun har 25 elever per klasse? MDD har 30 elever per klasse. 
 • At vi tilbyr full realfagspakke, slik at elevene oppfyller alle krav til ulike studier videre?
 • At vi har et eget forskerlinjetilbud i samarbeid med UiS?
 • At også SSØ-elever kan velge faget Teknologi og forskningslære i Vg2 og Vg3?
 • At elever kan forsere løp, for eksempel innen matematikk og engelsk?
 • At vi som eneste skole i Norge tilbyr arabisk som programfag på Vg2 og Vg3?
 • At elever på ST kan velge fremmedspråket sitt på nivå III og med det kan få ekstrapoeng?
 • At vi tilbyr breddeidrett med svært varierte aktiviteter, som surfing, klatring, aikido og overnattingsturer, for å nevne noe?  
 • At vi har et svært godt klasse- og skolemiljø, noe som gjenspeiles i Elevundersøkelsen årlig?
 • At skolen har flere elevdrevne klubber, deriblant Iduns julekomedie, Pubertetskoret og Laget?

I brosjyren finner du mer informasjon om skolen, våre studieretninger og glimt fra skolehverdagen hos oss. Vi gir elevene det faglig solide grunnlaget de trenger for videre studier og yrkesliv!

Stavanger katedralskole brosjyre 20-21 (PDF, 3 MB)

Studiespesialisering på Kongsgård

Powerpoint til rådgivere i ungdomsskolen, om studiespesialisering på Kongsgård (PDF, 40 MB)

 

Les mer om Studiespesialisering og forskerlinje på Kongsgård  

Musikk, dans og drama i Bjergsted

Powerpoint til rådgivere i ungdomsskolen, om musikk, dans og drama i Bjergsted (PDF, 34 MB)

 

Les mer om Musikk, dans og drama i Bjergsted